Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat karunia dari Allah SWT, kami keluarga besar Simply Fresh Laundry kembali mengadakan agenda rutin Jumat Peduli, pada tanggal 9 Maret 2012, yang bertempat dipanti asuhan dan pondok pesantren Zuhriyah yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Km 10 Rejodani Sariharjo, Ngaglik Sleman. Pada sore itu kita keluarga besar simply fresh laundry langsung disambut hangat oleh Ibu Ririn selaku pengurus dipanti asuhan Zuhriyah tersebut.

[blockquote author=”H.R. Ahmad”]Sesuai dengan Sabda Rasulullah s.a.w. yang maksudnya: Hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah , jika ia tidak dapat berbuat demikian , maka hendaklah ia berusaha sendiri yang dapat memberi faedah kepada dirinya sendiri dan dengan yang demikian ia dapat bersedekah, jika ia tidak sanggup, maka hendaklah ia menolong orang yang susah yang memerlukan bantuan, jika sekiranya ia dapat berbuat demikian, maka hendakah ia menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, jika ia tidak dapat berbuat demikian juga, maka hendaklah menahan dirinya daripada melakukan kejahatan, kerana yang demikian itu adalah dianggap sedekah.[/blockquote]

Semoga dengan sedikit sedekah dan batuan dari keluarga besar Simply Fresh laundry ini mampu membantu dan bermanfaat bagi Panti asuhan Zuhriyah tersebut. Amal ibadah ini merupakan kebaikan bagi kita semua yang menjalankannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.
[hr]

Previous PostNext Post

Leave a Reply

WordPress Theme