pin_jumatpeduli
[blockquote author=”H.R. Ahmad”]Rasulullah s.a.w. yang maksudnya: Hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah , jika ia tidak dapat berbuat demikian , maka hendaklah ia berusaha sendiri yang dapat memberi faedah kepada dirinya sendiri dan dengan yang demikian ia dapat bersedekah, jika ia tidak sanggup, maka hendaklah ia menolong orang yang susah yang memerlukan bantuan, jika sekiranya ia dapat berbuat demikian, maka hendakah ia menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, jika ia tidak dapat berbuat demikian juga, maka hendaklah menahan dirinya daripada melakukan kejahatan, kerana yang demikian itu adalah dianggap sedekah.[/blockquote]

Merujuk dari hadist diatas, kami berempat dari team Jumat Peduli Simply Fresh diberi kesempatan untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam hadist diatas, walaupun hanya sebagai team yang diberi amanah untuk menyampaikan bantuan kepada yang berhak. Semoga apa yang telah kami jalankan menjadi berkah  dan pembelajaran untuk selalu berbagi dengan sesama.

Pada kesempatan ini program Jumat Peduli Simply Fresh singgah dan memberikan bantuan di Panti Asuhan Fajar Pengharapan, yang mana panti asuhan ini didirikan pada tanggal 29 Juli 1998, dengan memakai fasilitas sebidang tanah (status sewa) dan bangunan tua yang dahulu dipakai untuk sekolah SMP. Terletak di jalan raya Jogja-Magelang KM 13 tepatnya di Morangan VIII Triharjo Sleman Yogyakarta.

Saat ini panti asuhan Fajar Pengharapan mengasuh 26 anak asuh, Anak-anak yang diasuh dalam Panti Asuhan adalah: Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim-Piatu, Anak Terlantar, Anak Miskin. Panti Asuhan Fajar Pengharapan menyediakan diri untuk memberikan: biaya sekolah, buku tulis, seragam dari tingkat TK hingga SMU. Selain kegiatan sekolah Panti ini juga memberikan pembinaan mental spritual secara rutin.

Visi Panti Asuhan Fajar Pengharapan

Melalui Panti Asuhan ini, anak-anak dapat bertumbuh menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih yang positif bagi bangsa dan negara di masa depan.

[hr]

Previous PostNext Post

Leave a Reply

WordPress Theme