Hari/Tanggal :Jum’at, 25 Mei 2012

Waktu  : Pukul 13.30 – 15.30 WIB

Tempat  : Panti Asuhan Miftahunnajah

Alamat  : Jl Ringroad Timur Wonocatur Banguntapan Bantul

Salam sejahtera untuk kita semua, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2012 Simply Fresh Laundry melaksanakan agenda rutin yang diberi nama Jumat Peduli. Jumat Peduli kali ini dilaksanakan di Panti Asuhan Miftahunnajah Jl Ringroad Timur Wonocatur Banguntapan Bantul. Allah SWT berfirman, Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. — QS At-Tawbah (9): 103. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membantu sesama dan acara ini dapat berlangsung secara terus menerus serta menjadi kebaikan kita semua, Amin.
[hr]

Previous PostNext Post

Leave a Reply

WordPress Theme