Kunci Sukses

Kesuksesan merupakan hal yang diidam-idamkan bagi semua orang. Meraih sukses sudah diajarkan oleh Islam. Dalam meraih kesukesan ada tiga kunci utama yang harus kita lakukan supaya dapat dimudahkan dalam kita meraih kesuksesan. Berikut 3 kunci sukses nya :

1.Bertaqwa

Bertaqwa merupakan salah satu kunci utama yang akan mengantarkan seseorang menuju gerbang kesuksesan. Bertaqwa dalam artian melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-laranganNya serta setiap apa yang kita kerjakan senantiasa diiringi dengan bertawakkal. Sedangkan tawakkal adalah menyandarkan hati pada Allah dalam usaha serta diiringi dengan melakukan usaha.
Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ath Tholaq ayat 2-3 : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”

2.Berbakti kepada orangtua

Berbakti kepada orangtua merupakan kunci utama kita meraih kesuksesan. Jika anda menjadi anak yang berbakti pada orangtua pasti akan dimudahkan dalam segala urusan dan kesuksesan karena ridho Allah terdapat dari ridho orangtua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi (dengan kerabat).” (HR. Ahmad. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib”.

3.Rajin memperbanyak Doa

Dalam setiap usaha dan pekerjaan yang akan kita jalani hendaknya selalu senantiasa mengawali dengan berdoa supaya usaha dan kerja keras kita senantiasa akan dimudahkan dan berbuah kesuksesan. Dengan doa segala urusan dan kesuksesan pun akan dapat diraih. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ”Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau yang menjadikan kesedihan (kesusahan) menjadi mudah jika Engkau kehendaki” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Suni).

Demikian 3 kunci utama menjadi orang sukses, semoga senantiasa usaha dan kerja keras kita yang diiringi dengan berdoa dan bertawakkal akan mengantarkan kita kepada kesuksesan.

Previous PostNext Post

Leave a Reply

WordPress Theme